Wika ay kaluluwa ng bansa

Ang matandang alpabeto ng mga katutubo ay syllabic at binubuo ng tatlong patinig vowels at labing-apat na katinig consonants. Ang patinig ay mayroong a, e, at i, samantalang ang o at u naman ay may iisa lamang tunog na lubhang nakalilito.

Wika ay kaluluwa ng bansa

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles. Dahil wala silang sapat na kaalaman tungkol dito!

Wika ay kaluluwa ng bansa

Sa pagmamasid sa mga nagaganap sa palibot ng mundo, ito ang tanda na ang panahon ng kaganapan ng mga pahayag na ibinigay ng mga propeta sa Banal na Aklat ay nalalapit na.

Ipakikita at ipapaliwanag ni Maestro Evangelista ang mga ipinahayag ng mga propeta ng Dios, upang maunawaan ang Salita ng Dios sa lahat.

Ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga interes sa pulitika, ekonimiya at kalakalan, relihiyon, kultura at kagawian sa pagitan ng mga bansa ay naglilikha ng iringan na maaring maging sanhi ng panibagong malawakang digmaan anomang oras.

At ang nakakabahala pa nito, sa dami ng mga gamit pandigma, hindi maaring sabihing na ang mga bansang magkakatunggali ay hindi gagamit ng mga kemikal, biological, at nuclear na mga gamit-pandigma! Ilan ba ang mga digmaan at hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa kasalukuyan?

Kahirapan, Kagutuman at Walang Mapanirahan maging sa sariling bayan, ang lumalalang kalagayan ng walang trabaho, at walang sapat na tulong.

Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource

Mga mababagsik na mga sakit at mga pagsasalot: Ano pa ang susunod? Ang walang pakundangan na pagsira sa ating kalikasan at pag-ubos ng ating likas na yaman sa mundo.

Oil spills, toxic waste, mauusok na mga sasakyan at mga pabrika, ang pagkabutas ng ating ozone layer, pag-ubos ng mga kagubatan, ang walang pakundangang pagkuha ng langis, at ang susunod?

Marami na tayong nakuha mula sa likas na yaman ng ating daigdig, wala man lang tayong isinukli na kahit na kaunting kapahingahan nito. Ang Pag-iinit ng mundo o ang pagbabago ng panahon: Mga kasakunaan na gawa ng kalikasan: Mga Kasakunaan mga gawa ng tao: Pagbagsak ng mga eroplano, paglubog ng mga barko, pagguho at pagsabog sa mga minahan at marami pang iba sakuna sa industriya.

Ang pinakabagong paglindol sa Haiti at Chilegaano karami ang namatay mula sa ilang sandali ng paglindol? At ano pa ang susunod na lugar o bansa? UnzenSoufriere Hills Pagsabog at sakunang mga nuclear: Pandaigdigang panghihina ng kalakalan: Asian financial meltdownUS sub prime and financial meltdownworld economic and financial crisismga krisis sa tubig at enerhiya, krisis sa pagkain at mga iba pa na nakakaapekto sa mundo, at ang China product scares.

Ano pa ang mga sususnod?

A blog on everything

Maaaring hindi batid ng lahat ang ipinararating na kahulugan ng mga pangyayaring ito. Bakit nangyayari ang mga kasakunaan ito? Tinitiyak naming na may mga dahilan sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito. Ito ang paksa ng mga pahayag ni Maestro Evangelista habang makikita natin ang kasagutan mamaya.

O sinong dios ang dapat sumagot sa kanila? Hindi ba dapat ay mapayapa na ang pamumuhay ng lahat at wala na ang paghihirap, wala na rin sana ang mga kasakunaan at digmaan sa pagitan ng mga bansa.sumusuot sa kailaliman ng kaluluwa dinudurog mga dati nang paniniwala at pinakakawala mga katamkatam Tama si Senate president Tito Sotto--ang ating wika ay siyang nagbibigay sa atin ng pagkakakilala o identidad.

Kakaiba ang ating wika. New Philippine Revolution. How to reach me. *Tandaan na ang mga kawani ng Alyansa (CAPR) ay maaaring makipag-usap sa opisyal na mga wika ng Canada (Ingles at Pranses).

Penetrate sa Tagalog - Ingles-Tagalog Diksiyonaryo - Glosbe

Ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa pagpapakredensyal at pagsusulit ay makukuha lamang sa mga wikang ito. At ang pinakaimportanteng bagay sa pag-aayos ng puso ay ang pag-ibig para sa kaibigan, kung saan mapupunta ka sa pag-ibig para sa iyong kapwa. Parehong naka dikit kay Yaakov ng mayroong Pag-ibig at Pagkakaibigan, at binigay ang kanilang kaluluwa sa isa’t isa.

At ang mga magkakaibigan ay dapat katulad nila, at huwag silang madungisan. NHCHS SSG Officers is on Facebook. Ang wika ay siyang pagkakakilanlan ng isang bansa, Ang wika ay mahalaga, Sapagkat ito ang kaluluwa More.

June 26, at AM · Public. Full Story. NHCHS SSG Officers added a new photo. June 1, at AM · Public. Jul 12,  · Ang tema ng ating pagdiriwang sa Buwan ng Wika ngayong taon ay " MARAMING WIKA, MATATAG NA BANSA".

ito po ay inilathala noong Hunyo 19, ng Kagawaran ng Wikang Pambansa hope you satisfied with my ashio-midori.com: Resolved. Wika ng PAGKAKAISA" WIKA ANG KALULUWA NG ATING BANSA" Susi ng Pagkakaisa Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng bawat kultura.

Kayrami ng Dialekto sa ating bansa ngunit iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating budhi, iisang ang wika natin, ang wikang FILIPINO.

Ang Aklat ni Habakuk - Wikisource